T.v: "Motalaspännet"
Klicka på bilden!
Källa: Historiska museet

 

Aktuellt!

 

En bra webbplats från Historiska museet: Historia.

I samarbete med HSD, SU ordnar HLF-Stockholm en fortbildning om formativ bedömning.

Tid och plats:Torsdag 26 oktober 15.00-16.30 P242 (Arrhenius hus P, Arrhenius väg 20A), (därefter postseminarium)

 

Anmälan till: se bif.fil ! Har du som medlem inte fått inbjudan per epost (eller vanlig post) kan det bero på att dina kontaktuppgifter inte är uppdaterade. Meddela i så fall ny adress till Lars Hammarén som sköter registret för HLF-stockholm.

På uppdrag från HLF:s Stockholmsavdelnings styrelse:
Per Höjeberg och Antonio Serra

Lars Hammarén (webbmaster)

Upp

 

Webbmaster