T.v: "Motalaspännet"
Klicka på bilden!
Källa: Historiska museet

 

Aktuellt!

 

En bra webbplats från Historiska museet: Historia.

Vi I HLF-Stockholmsavdelning vill gärna slå ett slag för en angelägen diskussion om historiemedvetande.

Datum:  2017 04 26   Tid: kl 17.30-19.30

Anmälan till:  antonio.serra@stockholm.se

Innehåll, se bif.fil ! Har du som medlem inte fått inbjudan per epost (eller vanlig post) kan det bero på att dina kontaktuppgifter inte är uppdaterade. Meddela i så fall ny adress till Lars Hammarén som sköter registret för HLF-stockholm.

På uppdrag från HLF:s Stockholmsavdelnings styrelse:
Per Höjeberg och Antonio Serra

Lars Hammarén (webbmaster)

Upp

 

Webbmaster

Om HLF - Stockholm

Vid ett möte den 10 nov. 2009 på Norra Real diskuterades bland annat kretsföreningens verksamhet som ett tag legat nere. Ett tjugotal medlemmar var närvarande. Det bestämdes att Stockholmskretsens verksamhet ska fortsätta men på ett mer informellt sätt, t ex finns ingen särskild styrelse. Denna webbplats fortsätter att vara ett fönster utåt. Det beslöts också att upprätta en epostlista för att lätt kunna nå medlemmar (och andra intresserade) med information. Är du intresserad av att finnas med på denna kan du kontakta någon av nedanstående.

Per Höjeberg

Antonio Serra

eller
Lars Hammarén